Skip to content Skip to main navigation Przejdź do stopki

Genealogia jest nauką o rodzinach i ich historii

Gregor Admin

Genealodzy wykorzystują wywiady ustne, zapisy historyczne, analizę genetyczną i inne zapisy, aby uzyskać informacje o rodzinie i wykazać pokrewieństwo i rodowód jej członków. Wyniki są często wyświetlane na wykresach lub pisane w formie narracji. Dziedzina historii rodziny jest szersza niż genealogia i obejmuje nie tylko rodowód, ale także historię rodziny i społeczności oraz biografię.

Zapis pracy genealogicznej może być przedstawiony jako „genealogia”, „historia rodziny” lub „drzewo genealogiczne”. W wąskim znaczeniu, „genealogia” lub „drzewo genealogiczne” śledzi potomków jednej osoby, podczas gdy „historia rodziny” śledzi przodków jednej osoby, ale terminy te są często używane zamiennie. Historia rodziny może zawierać dodatkowe informacje biograficzne, tradycje rodzinne i tym podobne.

Poszukiwanie historii rodziny i jej pochodzenia ma tendencję do kształtowania się

W tym pragnienie wyrzeźbienia miejsca dla swojej rodziny w większym obrazie historycznym, poczucie odpowiedzialności za zachowanie przeszłości dla przyszłych pokoleń i samozadowolenie z dokładnego opowiadania historii. Badania genealogiczne są również prowadzone w celach naukowych lub kryminalistycznych.

Genealodzy amatorzy zazwyczaj zajmują się swoimi własnymi przodkami oraz przodkami swoich małżonków. Profesjonalni genealodzy mogą również prowadzić badania dla innych, publikować książki na temat metod genealogicznych, uczyć lub tworzyć własne bazy danych. Mogą pracować dla firm, które dostarczają oprogramowanie lub produkują materiały przydatne dla innych profesjonalistów i amatorów.

Historycy i genetycy mogą prowadzić badania genealogiczne

Wprowadzenie kursów podyplomowych w genealogii w ostatnich latach nadało genealogii więcej uwagi akademickiej, wraz z pojawieniem się recenzowanych czasopism w tej dziedzinie. Naukowa genealogia zaczyna wyłaniać się jako samodzielna dyscyplina, z rosnącą liczbą osób, które uzyskały kwalifikacje genealogiczne, prowadząc badania na różne tematy związane z genealogią, zarówno w instytucjach akademickich, jak i niezależnie.

Historycznie, w społeczeństwach zachodnich, genealogia koncentrowała się na pokrewieństwie i pochodzeniu władców i szlachty, często argumentując lub wykazując zasadność roszczeń do bogactwa i władzy. Termin ten często pokrywał się z heraldyką, w której rodowód królewskich rodów był odzwierciedlony w ich herbach.

Osoby prywatne prowadzą badania genealogiczne z wielu powodów

Osoby prywatne badają genealogię z ciekawości dotyczącej ich dziedzictwa. Ta ciekawość może być szczególnie silna wśród tych, których historie rodzinne zostały utracone lub nieznane z powodu, na przykład, adopcji lub oddzielenia od rodziny przez rozwód, śmierć lub inne sytuacje. Oprócz zwykłej chęci dowiedzenia się więcej o tym, kim są i skąd pochodzą, osoby mogą badać swoją genealogię, aby dowiedzieć się o wszelkich chorobach dziedzicznych w historii ich rodziny.

Istnieje rosnące zainteresowanie historią rodziny w mediach w wyniku reklam i programów telewizyjnych sponsorowanych przez duże firmy genealogiczne. To, w połączeniu z łatwiejszym dostępem do zapisów online i przystępnością testów DNA, zainspirowało ciekawość i pozwoliło tym, którzy są ciekawi, łatwo rozpocząć badanie swoich przodków.

Genealodzy czasami specjalizują się w konkretnej grupie

Mała społeczność, np. pojedyncza wieś lub parafia, np. w opracowaniu dotyczącym jednego miejsca; lub konkretna, często sławna, osoba. Bloodlines of Salem jest przykładem wyspecjalizowanej grupy zajmującej się historią rodziny. Przyjmuje ona członków, którzy mogą udowodnić pochodzenie od uczestnika Salem Witch Trials lub którzy po prostu zdecydują się wspierać grupę.

Genealogowie i historycy rodziny często dołączają do towarzystw historii rodziny, gdzie nowicjusze mogą uczyć się od bardziej doświadczonych badaczy. Takie stowarzyszenia zazwyczaj obsługują określony obszar geograficzny. Ich członkowie mogą również indeksować zapisy, aby uczynić je bardziej dostępnymi, lub angażować się w rzecznictwo i inne wysiłki mające na celu zachowanie publicznych zapisów i cmentarzy. Niektóre szkoły angażują uczniów w takie projekty jako sposób na wzmocnienie lekcji dotyczących imigracji i historii. Inne korzyści obejmują rodzinne historie medyczne dla rodzin z poważnymi schorzeniami, które są dziedziczne.

Rodziny królewskie, zarówno historycznie jak i w czasach współczesnych

Niektóre kraje i plemiona tubylcze pozwalają na uzyskanie obywatelstwa na podstawie genealogii. Na przykład w Irlandii i Grecji osoba może zostać obywatelem, jeśli jeden z jej dziadków urodził się w tym kraju, niezależnie od miejsca urodzenia jej samej lub jej rodziców. W społeczeństwach takich jak Australia czy Stany Zjednoczone do XX wieku rosła duma z pionierów i budowniczych narodu. Ustalenie pochodzenia od nich było i jest ważne dla towarzystw rodowych, takich jak Daughters of the American Revolution czy The General Society of Mayflower Descendants.

Współczesna historia rodziny bada nowe źródła statusu, takie jak świętowanie odporności rodzin, które przetrwały pokolenia ubóstwa lub niewolnictwa, lub sukces rodzin w integracji ponad granicami rasowymi lub narodowymi.